Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
NN-09-2017-07836 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY 5N 4Đ 24/03/2018 09:00 28/03/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-02-2018-08501 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 04/04/2018 09:00 08/04/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-02-2018-08502 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 11/04/2018 09:00 15/04/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-02-2018-08503 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 18/04/2018 09:00 22/04/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
15 Đặt Tour
NN-02-2018-08504 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 02/05/2018 09:00 06/05/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
18 Đặt Tour
NN-02-2018-08505 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 16/05/2018 09:00 20/05/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
15 Đặt Tour
NN-02-2018-08506 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 23/05/2018 09:00 27/05/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
16 Đặt Tour
NN-02-2018-08507 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 30/05/2018 09:00 03/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
6 Đặt Tour
NN-02-2018-08508 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 06/06/2018 09:00 10/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-02-2018-08520 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 05/09/2018 09:00 09/09/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
12 Đặt Tour
NN-02-2018-08521 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 12/09/2018 09:00 16/09/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
16 Đặt Tour
NN-02-2018-08522 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 19/09/2018 09:00 23/09/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
16 Đặt Tour
NN-02-2018-08523 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 26/09/2018 09:00 30/09/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
15 Đặt Tour
NN-03-2018-08681 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 30/04/2018 09:00 04/05/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 19 Đặt Tour
NN-02-2018-08509 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 13/06/2018 09:00 17/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 19 Đặt Tour
NN-02-2018-08510 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 20/06/2018 09:00 24/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 18 Đặt Tour
NN-02-2018-08511 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 27/06/2018 09:00 01/07/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 16 Đặt Tour
NN-02-2018-08512 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 04/07/2018 09:00 08/07/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 17 Đặt Tour
NN-02-2018-08513 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 11/07/2018 09:00 15/07/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 19 Đặt Tour
NN-02-2018-08514 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 18/07/2018 09:00 22/07/2018 Bay Vietnam airlines 6.990.000 15 Đặt Tour