Lịch khởi hành

Lịch khởi hành

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
TN-03-2018-08722 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 29/05/2018 10:00 31/05/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
18 Đặt Tour
TN-03-2018-08716 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 03/06/2018 06:00 05/06/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08715 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 05/06/2018 06:00 07/06/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08714 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 08/06/2018 06:00 10/06/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
24 Đặt Tour
TN-03-2018-08713 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 11/06/2018 06:00 13/06/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
25 Đặt Tour
TN-03-2018-08712 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 13/06/2018 06:00 15/06/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
18 Đặt Tour
NN-02-2018-08507 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 30/05/2018 11:35 03/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-02-2018-08508 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - BAIYOKE SKY - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 06/06/2018 11:35 10/06/2018 Bay Vietnam airlines 6.490.000
6.990.000
0 Hết chỗ
NN-04-2018-08801 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SIIRACHA TIGER ZOO - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 20/06/2018 11:35 24/06/2018 Bay Vietnam airlines 7.290.000 3 Đặt Tour
NN-04-2018-08802 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SIIRACHA TIGER ZOO - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 04/07/2018 11:35 08/07/2018 Bay Vietnam airlines 7.290.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08803 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SIIRACHA TIGER ZOO - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 18/07/2018 11:35 22/07/2018 Bay Vietnam airlines 7.290.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08804 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SIIRACHA TIGER ZOO - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 01/08/2018 11:35 05/08/2018 Bay Vietnam airlines 7.290.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08805 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SIIRACHA TIGER ZOO - CHỢ NỔI 4 MÙA 5N 4Đ 15/08/2018 11:35 19/08/2018 Bay Vietnam airlines 7.290.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08809 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 13/06/2018 11:35 17/06/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 9 Đặt Tour
NN-04-2018-08810 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 27/06/2018 11:35 01/07/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 0 Hết chỗ
NN-04-2018-08811 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 11/07/2018 11:35 15/07/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08812 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 25/07/2018 11:35 29/07/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 6 Đặt Tour
NN-04-2018-08813 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 08/08/2018 11:35 12/08/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08814 DU LỊCH THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL - SAFARI WORLD - LÂU ĐÀI TỈ PHÚ 5N 4Đ 22/08/2018 11:35 26/08/2018 Bay Vietnam airlines 7.490.000 19 Đặt Tour
NN-04-2018-08792 TOUR CHÀO HÈ HÀN QUỐC - SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND 5N 4Đ 13/06/2018 23:45 17/06/2018 Bay Vietnam Airlines 12.990.000
14.490.000
14 Đặt Tour