Lịch khởi hành

Lịch khởi hành

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
DTN-05-2017-06581 DU LỊCH TRÀM CHIM-GÁO GIỒNG 2N-1Đ 01/07/2017 06:00 02/07/2017 Đi về bằng xe Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06681 DU LỊCH HẠ LONG TRÊN TÀU LUXURY 2N1Đ 01/07/2017 07:00 02/07/2017 đi, về bằng máy bay; xe Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06747 DU LỊCH HẠ LONG TRÊN TÀU ROYAL PALACE 2N1Đ 01/07/2017 07:00 02/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06744 DU LỊCH HÀ NỘI-NINH BÌNH-HẠ LONG-SAPA 8N7Đ 02/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe lửa Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06742 DU LỊCH HÀ NỘI-HẠ LONG-SAPA 7N6Đ 03/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06703 DU LỊCH HÀ NỘI-TRÀNG AN-BÁI ĐÍNH-HẠ LONG-SAPA 6N5Đ 04/07/2017 07:00 09/07/2017 máy bay, xe lửa và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06709 DU LỊCH HÀ NỘI-NINH BÌNH-HẠ LONG 6N5Đ 04/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay; xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06741 DU LỊCH HÀ NỘI-HẠ LONG-SAPA 6N5Đ 04/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06745 DU LỊCH HÀ NỘI-NINH BÌNH-HẠ LONG 5N4Đ 05/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06708 DU LỊCH HÀ NỘI-LẠNG SƠN-CAO BẰNG-BẮC CẠN 5N4Đ 05/07/2017 07:00 09/07/2017 máy bay, xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06746 DU LỊCH HÀ NỘI-NINH BÌNH-HẠ LONG 5N4Đ 05/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06602 DU LỊCH SÀI GÒN-CHÂU ĐỐC-HÀ TIÊN-CẦN THƠ 4N-3Đ 06/07/2017 05:00 09/07/2017 Đi về bằng xe Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06704 DU LỊCH HÀ NỘI-HẠ LONG 4N3Đ 06/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06701 DU LỊCH HÀ NỘI-TRÀNG AN-BÁI ĐÍNH-HẠ LONG 4N3Đ 06/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06706 DU LỊCH HÀ NỘI-HÀ GIANG 4N3Đ 06/07/2017 07:00 09/07/2017 máy bay, xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06721 DU LỊCH HÀ NỘI-SAPA 3N2Đ 07/07/2017 07:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe ôtô Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06711 DU LỊCH HÀ NỘI-SAPA 2N3Đ 07/07/2017 20:00 09/07/2017 đi, về bằng máy bay và xe lửa Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06603 DU LỊCH SÀI GÒN-CHÂU ĐỐC-LONG XUYÊN 2N-1Đ 08/07/2017 05:00 09/07/2017 Đi về bằng xe Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06622 DU LỊCH 12 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 6N-5Đ 11/07/2017 05:00 16/07/2017 Đi Về Bằng Xe Liên hệ 35 Đặt Tour
DTN-05-2017-06601 DU LỊCH SÀI GÒN-VĨNH LONG-KIÊN GIANG-CÀ MAU-CẦN THƠ 4N-3Đ 13/07/2017 06:00 16/07/2017 Đi về bằng xe Liên hệ 35 Đặt Tour