Lịch khởi hành

Lịch khởi hành

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
TN-03-2018-08665 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 24/03/2018 06:00 25/03/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 25 Đặt Tour
TN-03-2018-08666 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 31/03/2018 06:00 01/04/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 15 Đặt Tour
TN-03-2018-08667 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 07/04/2018 06:00 08/04/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 16 Đặt Tour
TN-03-2018-08668 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 14/04/2018 06:00 15/04/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 18 Đặt Tour
TN-03-2018-08669 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 21/04/2018 06:00 22/04/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 20 Đặt Tour
TN-03-2018-08670 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 05/05/2018 06:00 06/05/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 20 Đặt Tour
TN-03-2018-08671 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 12/05/2018 06:00 13/05/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 18 Đặt Tour
TN-03-2018-08672 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 19/05/2018 06:00 20/05/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 17 Đặt Tour
TN-03-2018-08673 DU LỊCH BẾN TRE - NINH KIỀU - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2N 1Đ 26/05/2018 06:00 27/05/2018 Đi về bằng xe đời mới 1.450.000 17 Đặt Tour
TN-12-2017-08423 ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N 2Đ 23/03/2018 07:00 25/03/2018 xe Ô tô 2.086.000 25 Đặt Tour
TN-12-2017-08414 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 23/03/2018 08:00 25/03/2018 Máy bay 2.550.000
4.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08701 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 24/03/2018 07:00 26/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
16 Đặt Tour
TN-03-2018-08703 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 25/03/2018 07:00 27/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
17 Đặt Tour
TN-03-2018-08704 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 26/03/2018 10:00 28/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08705 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 27/03/2018 10:00 29/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08706 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 28/03/2018 10:00 30/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08707 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 29/03/2018 10:00 31/03/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-12-2017-08415 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 30/03/2018 08:00 01/04/2018 Máy bay 2.550.000
4.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08708 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 02/04/2018 10:00 04/04/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour
TN-03-2018-08709 PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG 3N 2Đ 06/04/2018 10:00 08/04/2018 Máy bay 2.550.000
3.000.000
20 Đặt Tour