Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn

Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
TN-09-2015- 01261 SA SÉC - CAO LÃNH - TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG 2N - 1Đ 22/06/2019 09:18 23/06/2019 Bằng xe 1.498.000 0 Hết chỗ
TN-04-2019-10661 TOUR ĐẢO BÌNH BA - NHA TRANG 3N-2Đ 25/04/2019 20:00 27/04/2019 BẰNG XE 2.390.000 25 Đặt Tour
TN-04-2019-10681 KHÁM PHÁ CÔN SƠN - VĂN HÓA LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT THIÊNG 3N - 3Đ 24/04/2019 05:00 26/04/2019 ĐI VỀ BẰNG XE VÀ TÀU CAO TỐC 3.690.000 15 Đặt Tour
NN-01-2019-10086 CAMBODIA - SIEM REAP - ANGKOR- PHNOMPENH 4N3Đ, Thứ 5 hàng tuần 09/05/2019 04:30 12/05/2019 Bằng xe 3.950.000 9 Đặt Tour
TN-04-2019-10701 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC - TẶNG VÉ CÁP TREO HÒN THƠM 3N-2Đ 26/04/2019 09:00 28/04/2019 MÁY BAY 4.990.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10302 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 08/05/2019 13:05 12/05/2019 BAY JETSTAR 6.390.000
7.290.000
7 Đặt Tour
NN-03-2019-10332 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 11/05/2019 17:15 15/05/2019 Bay Vietjet Air 6.390.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10304 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 15/05/2019 13:05 19/05/2019 Bay Jetstar 6.390.000
7.290.000
7 Đặt Tour
NN-03-2019-10305 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 17/05/2019 13:05 21/05/2019 Bay Jetstar 6.390.000
7.290.000
7 Đặt Tour
NN-03-2019-10333 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 18/05/2019 17:15 22/05/2019 Bay Vietjet Air 6.390.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10306 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 19/05/2019 13:05 23/05/2019 Bay Jetstar 6.390.000
7.290.000
7 Đặt Tour
TN-04-2019-10721 CÔN ĐẢO - KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT THIÊNG 3N-2Đ 25/04/2019 07:00 27/04/2019 MÁY BAY 6.990.000 14 Đặt Tour
NN-03-2019-10307 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 06/06/2019 13:05 10/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10308 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 07/06/2019 13:05 11/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10309 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 08/06/2019 13:05 12/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10341 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 08/06/2019 17:15 12/06/2019 Bay Vietjet Air 7.390.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10310 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 13/06/2019 13:05 17/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10311 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 15/06/2019 15:05 19/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10342 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 15/06/2019 17:15 19/06/2019 Bay Vietjet Air 7.390.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10312 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 19/06/2019 13:05 23/06/2019 Bay Jetstar 7.390.000 7 Đặt Tour