Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
NN-05-2019-11043 CAMBODIA 4N3Đ, Thứ 5 hàng tuần 30/05/2019 04:00 02/06/2019 Bằng xe 4.390.000 20 Đặt Tour
NN-05-2019-11044 CAMBODIA 4N3Đ, Thứ 5 hàng tuần 06/06/2019 04:00 09/06/2019 Bằng xe 4.390.000 20 Đặt Tour
NN-05-2019-11045 CAMBODIA 4N3Đ, Thứ 5 hàng tuần 13/06/2019 04:00 16/06/2019 Bằng xe 4.390.000 20 Đặt Tour
NN-03-2019-10307 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 06/06/2019 13:05 10/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10308 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 07/06/2019 13:05 11/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10309 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 08/06/2019 13:05 12/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10310 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 13/06/2019 13:05 17/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10311 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 15/06/2019 15:05 19/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10342 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 15/06/2019 17:15 19/06/2019 Máy bay 7.890.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10312 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 19/06/2019 13:05 23/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10313 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 21/06/2019 13:05 25/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10343 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 22/06/2019 17:15 26/06/2019 Máy bay 7.890.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10314 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 23/06/2019 15:05 27/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10315 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 26/06/2019 15:05 30/06/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10344 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 28/06/2019 12:00 02/07/2019 Máy bay 7.890.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10316 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 28/06/2019 15:05 02/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10317 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 03/07/2019 13:05 07/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10318 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 05/07/2019 15:05 09/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10345 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 06/07/2019 17:15 10/07/2019 Máy bay 7.890.000 8 Đặt Tour
NN-03-2019-10320 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 10/07/2019 13:05 14/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour