Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
NN-03-2019-10325 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 25/07/2019 12:00 29/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10326 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 26/07/2019 15:05 30/07/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10327 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 28/07/2019 13:05 01/08/2019 Máy bay 7.890.000 7 Đặt Tour
NN-03-2019-10328 THÁI LAN - BUFFET NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG - BẢO TÀNG 3D - 5 DAYS (TN) 5N4D 31/07/2019 13:05 04/08/2019 Máy bay 8.190.000 7 Đặt Tour
NN-04-2019-10866 KHÁM PHÁ BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG 4N - 3Đ 22/08/2019 08:00 25/08/2019 Máy bay 10.990.000 22 Đặt Tour
NN-04-2019-10868 KHÁM PHÁ BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG 4N - 3Đ 05/09/2019 09:00 08/09/2019 Máy bay 10.990.000 25 Đặt Tour
NN-04-2019-10869 KHÁM PHÁ BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG 4N - 3Đ 19/09/2019 09:00 22/09/2019 Máy bay 10.990.000 25 Đặt Tour
NN-04-2019-10850 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 27/07/2019 16:56 31/07/2019 Máy bay 12.890.000 6 Đặt Tour
NN-05-2019-10987 TAIWAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N - 4Đ 25/07/2019 02:00 29/07/2019 Máy Bay 12.990.000 15 Đặt Tour
NN-04-2019-10864 KHÁM PHÁ BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG 4N - 3Đ 25/07/2019 08:00 28/07/2019 Máy bay 12.990.000 15 Đặt Tour
NN-04-2019-10865 KHÁM PHÁ BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG 4N - 3Đ 08/08/2019 08:00 11/08/2019 Máy bay 12.990.000 20 Đặt Tour
NN-04-2019-10894 HONGKONG - CHU HẢI - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5N - 4Đ 27/07/2019 04:00 31/07/2019 Máy bay 14.990.000 20 Đặt Tour
NN-04-2019-10896 HONGKONG - CHU HẢI - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5N - 4Đ 03/08/2019 04:00 07/08/2019 Máy bay 14.990.000 24 Đặt Tour
NN-04-2019-10898 HONGKONG - CHU HẢI - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5N - 4Đ 14/08/2019 04:00 18/08/2019 Máy bay 14.990.000 24 Đặt Tour
NN-04-2019-10900 HONGKONG - CHU HẢI - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5N - 4Đ 24/08/2019 04:00 28/08/2019 Máy bay 14.990.000 24 Đặt Tour
NN-03-2019-10229 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 06/08/2019 16:00 11/08/2019 Máy bay, ô tô 15.990.000 12 Đặt Tour
NN-02-2019-10104 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI 4N4D 07/08/2019 23:50 10/08/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 19 Đặt Tour
NN-04-2019-10363 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 26/09/2019 23:50 29/09/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 6 Đặt Tour
NN-04-2019-10922 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 15/08/2019 16:00 20/08/2019 Máy bay - Ô tô 16.990.000 15 Đặt Tour
NN-04-2019-10923 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 29/08/2019 16:00 03/09/2019 Máy bay - Ô tô 16.990.000 15 Đặt Tour