Lịch khởi hành

Lịch khởi hành

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
TN-05-2019-11019 PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC VIỆT NAM 3N - 2Đ 25/10/2019 06:00 27/10/2019 Máy Bay ( Hãng jetstar ) 5.390.000
5.690.000
20 Đặt Tour
TN-05-2019-11020 PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC VIỆT NAM 3N - 2Đ 15/11/2019 06:00 17/11/2019 Máy Bay ( Hãng jetstar ) 5.390.000
5.690.000
25 Đặt Tour
TN-05-2019-11021 PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC VIỆT NAM 3N - 2Đ 29/11/2019 06:00 01/12/2019 Máy Bay ( Hãng jetstar ) 5.390.000
5.690.000
25 Đặt Tour
TN-05-2019-11022 PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC VIỆT NAM 3N - 2Đ 06/12/2019 06:00 08/12/2019 Máy Bay ( Hãng jetstar ) 5.390.000
5.690.000
25 Đặt Tour
TN-05-2019-11023 PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC VIỆT NAM 3N - 2Đ 20/12/2019 06:00 22/12/2019 Máy Bay ( Hãng jetstar ) 5.390.000
5.690.000
25 Đặt Tour
NN-08-2019-11093 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 26/10/2019 09:00 29/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11094 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 02/11/2019 09:00 05/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11095 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 09/11/2019 09:00 12/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11096 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 13/11/2019 09:00 16/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11097 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 20/11/2019 09:00 23/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11098 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 24/11/2019 00:00 27/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11099 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 29/11/2019 23:00 02/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11100 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 04/12/2019 09:00 07/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11101 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 08/12/2019 00:00 11/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11102 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 11/12/2019 09:00 14/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 24 Đặt Tour
NN-08-2019-11103 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 14/12/2019 09:00 17/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 24 Đặt Tour
NN-08-2019-11104 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 21/12/2019 09:00 24/12/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 24 Đặt Tour