Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Lịch khởi hành - Tour ghép đoàn nước ngoài

Mã Tour Chương trình tour Thời gian Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá Tour Số chỗ còn nhận
NN-08-2019-11166 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 28/09/2019 09:27 02/10/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11168 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 02/10/2019 09:29 06/10/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11169 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 12/10/2019 09:30 16/10/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11170 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 23/10/2019 09:00 27/10/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11171 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 09/11/2019 09:33 13/11/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11172 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 16/11/2019 09:00 20/11/2019 Máy bay 11.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11173 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 21/12/2019 09:35 25/12/2019 Máy bay 12.690.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11174 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 5N - 4Đ 28/12/2019 09:36 01/01/2020 Máy bay 12.690.000 25 Đặt Tour
NN-08-2019-11081 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 12/09/2019 16:00 17/09/2019 Máy bay - Ô tô 15.990.000 10 Đặt Tour
NN-08-2019-11082 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 17/09/2019 16:00 22/09/2019 Máy bay - Ô tô 15.990.000 18 Đặt Tour
NN-04-2019-10363 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 26/09/2019 23:50 29/09/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 6 Đặt Tour
NN-08-2019-11089 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 28/09/2019 23:00 01/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 10 Đặt Tour
NN-08-2019-11090 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 01/10/2019 09:00 04/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11083 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 01/10/2019 16:00 06/10/2019 Máy bay - Ô tô 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11091 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 08/10/2019 09:00 11/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11092 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 10/10/2019 09:00 13/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11084 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 24/10/2019 16:00 29/10/2019 Máy bay - Ô tô 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11093 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 26/10/2019 09:00 29/10/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11094 TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ KIM CHI - HÀN QUỐC - SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HERO PAINTING SHOW (V) 4N4D 02/11/2019 09:00 05/11/2019 Bay Vietnam Airlines 15.990.000 20 Đặt Tour
NN-08-2019-11085 TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 07/11/2019 16:00 12/11/2019 Máy bay - Ô tô 15.990.000 20 Đặt Tour